Natuuronderhoud Gelderland

Natuuronderhoud Gelderland 

Plaggen, baggeren, rooien, mengwoelen en aanleg natuurvijvers 

Veluwe Groen is gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van groot-groen, gazons, plantsoen- en cultuurtechniek, grond- en straatwerk en natuurbouw. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers, variërend van (semi)overheid tot bedrijven en particulieren. Vanuit onze vestig plaats Otterlo, Gelderland, worden we voornamelijk ingezet voor natuuronderhoud in Gelderland alsmede de provincies Utrecht en Overijssel.

Onze expertises bestaan o.a. uit: 

 • Plaggen van vergraste heideBaggeren van vennen
 • Herstellen vennen
 • Maken en reinigen van stuifzanden
 • Rooien van stobben
 • Bouwland omvormen tot natuurgebied
 • Opgraven en herstellen van oude beeklopen
 • Verklepelen van opslag en bos
 • Aanleg EHS NATUUR
 • Aanleg kikkerpoelen, waterdichte vennen, drinkplaatsen voor het wild
 • Diep spitten of mengwoelen voor grondwaterdoorlaatbaarheid
 • Aanleg natuurvijvers

 

Wanneer wordt plaggen van vergraste heide ingezet? 

De term plaggen staat voor het verwijderen van de bovenste grondlaag inclusief beworteling. Deze term wordt met name toegepast bij gras- en of heidegebied. Met het plaggen wordt verzuurde grond en vergrassing afgestoken waardoor er een nieuwe bodem ontstaat voor de heide. Wij voeren deze techniek uit op zowel grote als kleine oppervlakken. Hiervoor gebruiken wij o.a. een rupskraag met kantelstuk waarmee we stroken van 500 m2 tot 3000 m2 kunnen plaggen. 

Herstellen van vennen en oude beeklopen 

Vennen moeten regelmatig gebaggerd worden, o.a. om slib te verwijderen en het water gezond te houden voor flora en fauna. Het opzoeken van oude beeklopen is specialistisch werk. Wij gaan op zoek naar de oude beekloop die in de regel zijn dichtgegroeid of dicht gestoven. Door het verwijderen van grond of het veen geven we de beekloop zijn oorspronkelijke vorm weer terug. 

Bouwland omvormen tot natuurgebied 

Een methode om bouwland om te vormen tot natuurgebied is het afgraven van de bouwvoor; de grondlaag waar de wortels van de planten in groeien verwijderd. Dit heeft als effect dat de bodem verschaalt, waardoor planten en dieren zich er thuis zullen gaan voelen. 

Eigen ontwikkelde stuifzandreiniger 

De meeste stuifzanden in ons land zijn aan het dichtgroeien, terwijl het van belang is dat het zand los is. Zand wat al een aantal jaren niet meer stuift ‘dicht’. Wanneer het regent kan het niet vlug genoeg zakken. Vervolgens zorgt zonnewarmte voor algenvorming. Algen zijn een voedingsbodem voor mos, en mos-vlakten worden na verloop van tijd bos of grasvlakten.   

Om dit tegen te gaan moeten o.a. mossen, grassen en dennenappels uit de stuifzanden verwijderd worden. Om dit efficiënt te kunnen doen hebben wij een eigen stuifzandreiniger ontwikkeld. Deze machine houdt stuifzand los. Deze werkzaamheden voeren wij graag voor u uit. Wij werken hiervoor op contractbasis á  € 50 ,- per ha. De stuifzand reinigingsmachine machine zeeft alle materialen er uit en worden opgevangen in een bak. Als de materialen verwijderd zijn kan het zand weer stuiven. 

Met Veluwe Groen in gesprek over natuuronderhoud 

Wilt u uw natuuronderhoud Gelderland door ons laten uitvoeren? Gaat het om natuuronderhoud in een andere provincie waarbij u gebruik wilt maken van onze ervaring en expertise? Neem voor al uw vragen vrijblijvend contact met ons op. Tijdens een oriënterend voorzien wij u graag van passende antwoorden.

 

 

 

 


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.