grondverzet bos omvormen

Grondverzet bos omvormen

Naaldbomen nemen weinig stikstof op. Door het omvormen van naaldhoutbossen naar heidevelden of cultuurgrond wordt stikstof verminderd. Veluwe Groen levert werken met betrekking tot grondverzet, natuurbouw, bosbouw en cultuurbouw. Wanneer grondverzet dient te worden ingezet voor bos omvorming dan zijn wij ervaren in de volgende werken:

  • Bos omvormen naar heide stuifzand cultuurgrond
  • Naaldbossen omvormen t.b.v. stikstof opname
  • Naaldbossen verwijderen en omvormen naar heide
  • Bomen verwijderen afvoeren naar zagerij gebruikt voor balkhout /pallets/vezelhout
  • Tak en tophout versnipperen afvoeren naar warmtecentrale
  • Stobbe affrezen tot minerale laag in de bodem tussen 10 cm en 15 cm diep
  • Afplaggen tot minerale laag

Van naaldbos naar loofbos of landbouwgrond

Met een bosklepel kunnen bovengronds, of tot 50cm ondergronds, takken, stobben en begroeiing verkleind worden. Bovengronds verklepelen wordt uitgevoerd met onze zware bosklepel van 420 pk die kan worden ingezet om gerooide en gezaagde struiken en takken te verkleinen. Ook beplanting tot een dikte van 40 cm en 10 meter hoogte die nog in de grond staat, kan hiermee bewerkt worden. Bij ondergronds verklepelen gaat de bodemfrees tot maximaal 50cm diep om stobben en worteluitlopen te verkleinen. Hierna is het terrein klaar voor verdere grondbewerking of voor nieuwe beplanting. Deze werkzaamheden maken o.a. deel uit van het omvormen van bebossing naar landbouwgrond of bos met loofbossen.  

Afplaggen en affrezen tot minerale laag

Afplaggen maakt onderdeel uit van natuurbeheersing. Door afplaggen of affrezen wordt de bovenste bodemlaag verwijderd, tot de minerale laag. Hiermee wordt een onnatuurlijk verrijkte of vervuilde bovenste bodemlaag verwijderd. Wij verzorgen het afplaggen met een rupskraan voorzien van gps-techniek voor nauwkeurig en efficiënt werken. 

Egaliseren met lasergestuurde kilverbak

De kilverbak is een frees waarmee pas geploegde, kluiterige grond fijn gemaakt wordt en zo de grond wordt. Wij werken met een lasergestuurde kilverbak. Deze zorgt voor een minimale wanneer de grond waterdoorlatend is gemaakt met de diepstipmachine. Het perceel wordt door ons eerst grofweg onder profiel gebracht, hierna volgt het diepspitten, gevolgd door het egaliseren met de lichtere en lasergestuurde kilverbak.  

Veluwe Groen

Veluwe Groen is een VCA-gecertificeerd familiebedrijf met een ervaring die teruggaat tot 1996. Ons moderne machinepark (GPS) is uitgerust om met diverse grondwerken een bijdrage te leveren het verbeteren van de bodemkwaliteit. Of het nu gaat om kleine of complexere grondwerken, we staan voor onze opdrachtgevers klaar met kennis van zaken, passie voor ons vak en een dosis gezond verstand.

Wilt u meer weten over grondverzet en bodemkwaliteit? Neem dan vandaag nog contact op voor antwoorden, advies, referenties of het laten opstellen van een vrijblijvende offerte.


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.