Bouwrijp maken gelderland

Bouwrijp maken Gelderland

Grondverzet voor bouwprojecten

Van oorsprong is Veluwe Groen gespecialiseerd in werkzaamheden binnen natuur-infra en groot-groen. Door een betrouwbare en gelijktijdig flexibele partner te zijn voor onze opdrachtgevers zijn onze diensten in de loop der jaren uitgegroeid. Binnen ons familiebedrijf verzorgen wij grondverzet voor natuur- en bouwprojecten in Gelderland, Utrecht en Overijssel.

Voor uiteenlopende projecten realiseren wij voor het bouwrijp maken o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Afgraven, ontgraven, ophogen, egaliseren
  • Riolering en afwateringsaanleg
  • Aanleggen noodbestrating/halfverharding


Bouwrijp maken voor de bouw

Naast het bouwrijp maken van grond binnen de bestemmingsplannen woningbouw en/of infrastructuur verzorgen wij het bouwrijp maken van grond ten behoeve van recreatiedoeleinden. Hiertoe behoren o.a. het ontgraven, ophogen, de aanleg van beschoeiing en het aanleggen van wandel- en fietspaden. Bevat het bestemmingsplan ook (recreatie)bewoning, dan verzorgen wij hiervoor alle voorkomende werkzaamheden die horen bij het bouwrijp maken van de grond, zoals afgraving en het aanleggen van riolering.

Wij werken graag met u samen

Veluwe Groen is een familiebedrijf sinds 1996. Bij al onze projecten houden we het behalen van optimale tevredenheid van onze opdrachtgevers voor ogen. Dat dit lukt blijkt uit het terugkerende vertrouwen en de aanbevelingen die we van onze opdrachtgevers mogen ontvangen. Het spreekt voor zich dat we uw project oppakken met enthousiasme, een goede en doordachte kennis van zaken. Uiteraard wordt gewerkt met modern en goed onderhouden materieel. Gedurende het gehele project en tijdens de voorbereidende fase houden we contact in korte lijnen. U weet altijd precies wat u aan ons heeft. Vanuit Otterlo bedienen we de regio’s Gelderland, Overijssel en Utrecht. Wilt u graag met ons samenwerken in een ander regio? Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Van plan tot uitvoering

Bij de herinrichting van een terrein is het bouwrijp maken van de grond een van de eerst zichtbare activiteiten. Voorafgaand is er natuurlijk al veel werk verzet. In de projectplanning en aan de tekentafel bijvoorbeeld. Ook tijdens deze fase kunnen wij op basis van onze uitgebreide ervaring een bijdrage leveren als adviserende partij. Wilt u als ontwikkelaar of gemeente bouwen in Gelderland, Utrecht of Overijssel en meer weten over onze werken en mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.