Waterschap Vallei & Eem heeft een palendijk in Bunschoten gereconstrueerd (locatie Oude Pol, op de hoek van de Westdijk en Eemdijk). De palendijk is circa 75 meter lang. Rond de vijftiende eeuw zijn in de omgeving van Bunschoten dijken aangelegd om het achterliggende land te beschermen tegen overstromingen. Deze dijken braken geregeld door. Om de dijken beter te beschermen, werden ze aan de zeezijde bekleed met een pakket zeegras of zeewier. Daarvoor stond een rij zware bijna verticaal geplaatste palen, de palendijk. Vroeger lagen overal langs de hele Zuiderzee palendijken. Nu vind je alleen deze hier. Hij is nagebouwd om te laten zien hoe het vroeger was.

Bezoek de website