Veluwe Groen BV zorgt voor afvoer van zand en heiplaggen. 

Hoofdaannemer: De Samenwerking BV  

Opdrachtgever: Ecogroen