Natuurbouw

Op het gebied van natuurbouw heeft Veluwe Groen BV de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Veluwe Groen BV verricht voor diverse overheden en particulieren o.a. de volgende werkzaamheden.

  • Plaggen van vergraste heide
  • Baggeren van vennen
  • Herstellen vennen
  • Maken en reinigen van stuifzanden
  • Rooien van stobben
  • Bouwland omvormen tot natuurgebied
  • Opgraven en herstellen van oude beeklopen
  • Verklepelen van opslag en bos.

PLAGGEN VAN VERGRASTE HEIDE

Het plaggen van vergraste heide kan klein en grootschalig worden uitgevoerd. Het plaggen gebeurt met rupskraan met kantelstuk. Dit heeft als voordeel dat je stroken van 500 m2 tot 3000 m2 kunt plaggen. Met de kantelbak kun je heel goed het terrein volgen.

BAGGEREN EN HERSTELLEN VAN VENNEN

Bij het baggeren van vennen wordt het slib uit het ven verwijderd. Reptielen kunnen overleven. Het baggeren gebeurt met een rupskraan.

BOUWLAND OMVORMEN TOT NATUURGEBIED

Bij het afgraven van bouwland wordt de bouwvoor verwijderd. Hierdoor verschraal je de bodem en kunnen planten en dieren zich ontwikkelen.

MAKEN EN REINIGEN VAN STUIFZANDEN

Stuifzanden zijn de laatste jaren erg in beeld gekomen doordat de meeste stuifzanden dichtgroeien. Voor het verwijderen van mossen, grassen en dennenappels heeft Veluwe Groen BV een stuifzandreiniger ontwikkeld. Deze machine zeeft alle materialen en worden opgevangen in een bak. Als de materialen verwijderd zijn kan het zand weer stuiven.

OPGRAVEN EN HERSTELLEN VAN OUDE BEEKLOPEN

Het opzoeken van oude beeklopen is een speciaal werk. Vaak zijn de oude beken dichtgegooid of dicht gestoven. Je moet dan eerst de oude beekloop opzoeken, en dan de grond of het veen verwijderen. Dan krijg de oude situatie weer terug zoals die vroeger was.

VERKLEPELEN VAN OPSLAG EN BOS

Ook voor boswerkaamheden kunt u bij Veluwe Groen BV terecht. Voor het verkleinen van takken en opslag heeft Veluwe Groen BV een
bosklepel. Deze machine verkleint het materiaal door het fijn te slaan. Ook kunnen we door de grond frezen,zodat de stobben ook verkleind
worden. Ook verzorgen wij voor u het aanplanten van bos. Dit kan zowel machinaal als met de hand.